Tập đoàn Nam Long – Quá trình hình thành và phát triển.

TẬP ĐOÀN NAM LONG TT REALTY –  Tập đoàn Nam Long là một tập đoàn liên doanh với Nhật Bản. Có quá trính hình thành và  phát triển 29 năm. Tập đoàn Nam Long đã phát triển nhiều dự án nhà ở và chung cư tại Miên Nam, được nhiều nhà đầu tư tin tưởng. […]

Tập đoàn Novaland và quá trình phát triển

TẬP ĐOÀN NOVALAND VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN TT Realty – Tập đoàn Novaland – Tập đoàn bất động sản đẳng cấp quốc tế hàng đầu, vững mạnh, góp phần mang lại cuộc sống hạnh phúc và thịnh vượng cho cộng đồng. Tập đoàn Novaland – Cho cuộc sống bừng sáng. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH […]