Đề án thành lập “thành phố phía Đông” bao gồm sáp nhập 3 quận 2, 9, Thủ Đức, với kỳ vọng góp 30% GDP TP HCM và 4 – 5% GDP cả nước. Nếu được thông qua, “thành phố phía Đông” sẽ là trường hợp đầu tiên trên cả nước hoạt động theo mô hình thành phố trong thành phố trực thuộc Trung ương.

32284

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng  ký nhận thông tin thị trường và quy hoạch  hàng tuần: