Tập đoàn Nam Long – Quá trình hình thành và phát triển.

TẬP ĐOÀN NAM LONG TT REALTY –  Tập đoàn Nam Long là một tập đoàn liên doanh với Nhật Bản. Có quá trính hình thành và  phát triển 29 năm. Tập đoàn Nam Long đã phát triển nhiều dự án nhà ở và chung cư tại Miên Nam, được nhiều nhà đầu tư tin tưởng. […]

IZUMI CITY NAM LONG – CHUẨN BỊ RA MẮT – Cập nhật mới nhất .

Mở bán dự án IZUMI CITY NAM LONG tại Biên Hòa, Đồng Nai. Thông tin về lộ trinh mở bản, sản phẩm và các chính sách bán hàng luôn được cập nhật.