Thị trường bất động sản: Khi được “cởi trói” sẽ tăng mạnh mẽ.

Trong khi các kênh đầu tư truyền thống như chứng khoán, trái phiếu… rất khó dự đoán thì thị trường bất động sản vẫn tăng mạnh mẽ, không có tình trạng đóng băng. Đây chính là nguyên nhân khiến nhiều nhà đầu tư chuyển hướng sang kênh bất động sản… Đại dịch Covid-19 lần thứ […]