Năm thứ 2 liên tiếp Đài Bắc của Đài Loan (Trung Quốc) đứng đầu trong danh sách các thành phố tốt nhất dành cho người nước ngoài sinh sống và làm việc.Kuala Lumpur, TP HCM và Singapore lần lượt xếp các vị trí tiếp theo.Top 5 đều là các thành phố ở châu Á.

Năm thứ 2 liên tiếp thành phố Đài Bắc của Đài Loan (Trung Quốc) đứng đầu trong danh sách các thành phố tốt nhất dành cho người nước ngoài sinh sống và làm việc, theo báo cáo hàng năm Expat Insider của InterNations, một trang thông tin trực tuyến dành cho người đang sinh sống ở nước ngoài trên toàn thế giới.

Kuala Lumpur, thủ đô của Malaysia, xếp thứ 2 và được đánh giá là thành phố dễ ổn định cuộc sống nhất với ngôn ngữ phổ biến là tiếng Anh, thay vì tiếng địa phương. Xếp thứ 3 là TP HCM của Việt Nam, với 79% cảm thấy an toàn ở thành phố này cũng như hài lòng với công việc.

Hơn 20.000 lao động của 178 quốc gia đang sinh sống ở 187 quốc gia, vùng lãnh thổ đã tham gia khảo sát của InterNations. Việc đánh giá và xếp hạng các thành phố dựa trên 25 yếu tố được dùng để đo lường chất lượng cuộc sống, mức độ ổn định, sự hài lòng trong cuộc sống và công việc, an ninh tài chính và nhà ở, chi phí sinh hoạt.

Các báo cáo khác gần đây cho thấy người lao động phải di chuyển ra nước ngoài đều cảm thấy vui vẻ không chỉ bởi được thay đổi môi trường sống hàng ngày, mà còn được hưởng lợi ích từ công việc.

Theo kết quả khảo sát của MetLife, 91% lao động ở nước ngoài nhận trợ cấp của công ty hài lòng với công việc. Cũng theo khảo sát của HSBC, lương của lao động 18 – 34 tuổi tăng 35% khi ra nước ngoài sinh sống và làm việc.

1. Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc)

11-1316-1575426974.jpg

Ảnh: Getty Images.

96% cảm thấy an toàn ở thành phố này.

94% đánh giá dịch vụ y tế tích cực.

75% có cảm giác như ở nhà khi ở thành phố này.

67% nhận thấy dễ thích nghi với văn hóa địa phương.

72% hài lòng với công việc.

76% hài lòng với sự cân bằng giữa công việc – cuộc sống.

2. Kuala Lumpur, Malaysia

10-4798-1575426974.jpg

Ảnh: Getty Images. 

78% cảm thấy an toàn ở thành phố này.

86% đánh giá dịch vụ y tế tích cực.

75% có cảm giác như ở nhà khi ở thành phố này.

74% nhận thấy dễ thích nghi với văn hóa địa phương.

80% hài lòng với công việc.

68% hài lòng với sự cân bằng giữa công việc – cuộc sống.

3. TP HCM, Việt Nam

9-7585-1575426974.jpg

Ảnh: Getty Images. 

79% cảm thấy an toàn ở thành phố này.

68% đánh giá dịch vụ y tế tích cực.

71% có cảm giác như ở nhà khi ở thành phố này.

71% nhận thấy dễ thích nghi với văn hóa địa phương.

79% hài lòng với công việc.

71% hài lòng với sự cân bằng giữa công việc – cuộc sống.

4. Singapore

8-jpeg-7374-1575426975.jpg

Ảnh: Getty Images. 

100% cảm thấy an toàn ở thành phố này.

79% đánh giá dịch vụ y tế tích cực.

73% có cảm giác như ở nhà khi ở thành phố này.

77% nhận thấy dễ thích nghi với văn hóa địa phương.

64% hài lòng với công việc.

54% hài lòng với sự cân bằng giữa công việc – cuộc sống.

5. Montreal, Quebec, Canada

7-7728-1575426975.jpg

Ảnh: Getty Images. 

91% cảm thấy an toàn ở thành phố này.

64% đánh giá dịch vụ y tế tích cực.

66% có cảm giác như ở nhà khi ở thành phố này.

71% nhận thấy dễ thích nghi với văn hóa địa phương.

73% hài lòng với công việc.

73% hài lòng với sự cân bằng giữa công việc – cuộc sống.

6. Lisbon, Bồ Đào Nha

6-2172-1575426975.jpg

Ảnh: Getty Images

96% cảm thấy an toàn ở thành phố này.

72% đánh giá dịch vụ y tế tích cực.

73% có cảm giác như ở nhà khi ở thành phố này.

79% nhận thấy dễ thích nghi với văn hóa địa phương.

63% hài lòng với công việc.

74% hài lòng với sự cân bằng giữa công việc – cuộc sống.

7. Barcelona, Tây Ban Nha

5-jpeg-2785-1575426975.jpg

Ảnh: Getty Images. 

82% cảm thấy an toàn ở thành phố này.

88% đánh giá dịch vụ y tế tích cực.

77% có cảm giác như ở nhà khi ở thành phố này.

77% nhận thấy dễ thích nghi với văn hóa địa phương.

65% hài lòng với công việc.

70% hài lòng với sự cân bằng giữa công việc – cuộc sống.

8. Zug, Thụy Sĩ

4-5351-1575426975.jpg

Ảnh: Getty Images.

98% cảm thấy an toàn ở thành phố này.

87% đánh giá dịch vụ y tế tích cực.

67% có cảm giác như ở nhà khi ở thành phố này.

43% nhận thấy dễ thích nghi với văn hóa địa phương.

65% hài lòng với công việc.

67% hài lòng với sự cân bằng giữa công việc – cuộc sống.

9. Hague, Hà Lan

382-7451-1575426976.jpg

Ảnh: Getty Images. 

88% cảm thấy an toàn ở thành phố này.

70% đánh giá dịch vụ y tế tích cực.

69% có cảm giác như ở nhà khi ở thành phố này.

56% nhận thấy dễ thích nghi với văn hóa địa phương.

73% hài lòng với công việc.

68% hài lòng với sự cân bằng giữa công việc – cuộc sống.

10. Basel, Thụy Sĩ

262-9250-1575426976.jpg

Ảnh: Getty Images. 

93% cảm thấy an toàn ở thành phố này.

82% đánh giá dịch vụ y tế tích cực.

59% có cảm giác như ở nhà khi ở thành phố này.

50% nhận thấy dễ thích nghi với văn hóa địa phương.

72% hài lòng với công việc.

63% hài lòng với sự cân bằng giữa công việc – cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng  ký nhận thông tin thị trường và quy hoạch  hàng tuần: